Bijlagen

Hier kan je extra documenten downloaden/bezoeken. Heb je zelf nog nuttige modeldocumenten of templates, deel ze met ons via de upload-knop bij contact!

Algemeen

 Administratief

 Beheer en organisatie

 

Literatuur

 • Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs, ontwerpinfo, www.agion.be
 • Bouwen voor school en samenleving, Een sociologisch geïnspireerde evaluatie van het scholenbouwbeleid in Vlaanderen, 2004-2014. Doctoraat Geert Leemans, Antwerpen 2015
 • De school open voor sport. Een blijvende bekommernis, Leuven – Apeldoorn 2000
 • Handleiding Inclusief: Samenwerken in één gebouw, van Educatief Centrum, Dag arrangementen onderwijs & opvang, Zutphen mei 2010
 • Idea Consult, Aanpasbare, combineerbare en multi-inzetbare infrastructuur in centrumsteden: uitdagingen en knelpunten voor het beleid, Brussel 2012
 • Kristiaan Borret, De school als Bouwheer, gids voor kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur, Mechelen 2008
 • Naar een inspirerende leeromgeving, instrument voor duurzame scholenbouw. GO! en AGION 2010
 • Onderzoeksrapport, Ruimte Delen met kinderen en jongeren, door De Ambrassade 2017
 • Persbericht OVSG, Geef de gemeente een sleutelrol en kies voor multifunctionele gebouwen. (Brussel, 22 juni 2016)
 • Praktijkvoorbeelden Brede School, online informatie op www.bredeschool.org
 • Ruimte naar de Brede School, Onderzoek naar de ruimtelijke vertaling van een pedagogisch en maatschappelijk concept, AGION 2012
 • Schoolvoorbeelden, online informatie van het project Scholen Bouwen, AGION en het Team Vlaamse Bouwmeester www.scholenbouw.be
 • Slim ruimtegebruik: Aanpasbare, combineerbare en multi-inzetbare infrastructuur. (nota Kenniscentrum Vlaamse Steden)
 • Steunpunt diversiteit & leren, Wat doet een brede school? Werken aan een brede leer-en leefomgeving, Gent 2011
 • VNG Oberon, Beheer en exploitatie van Brede scholen, Utrecht 2006
 • Wanneer wordt een school ‘breed’? De moeizame weg naar multifunctionele schoolgebouwen, uit VRP- tijdschrift Ruimte 26, p 62 – 65.
 • + Online informatie bij de websites van betrokken of relevante instanties.
  Zie URL linken doorheen de wegwijzer.

 De samenstelling van deze tekst en de bijhorende documenten is zo zorgvuldig mogelijk gebeurd. Nochtans kunnen ze onvolkomenheden bevatten en gebruiken de scholen ze op eigen verantwoordelijkheid. De Wegwijzer is een werkinstrument. Het kan steeds verbeterd en geactualiseerd worden. Het is bedoeld ter inspiratie want er bestaat gewoon geen one-fits-all oplossingen voor alle scholen of situaties.