Meer weten over dit project


Slim Gedeeld! – Traject 2018

Slim Gedeeld is een project van de Verenigde Verenigingen in samenwerking met het beleidsdomein Onderwijs van de Vlaamse overheid. Eind 2016 verscheen de wegwijzer en website Slimgedeeld.be om het openstellen van schoolinfrastructuur te faciliteren voor scholen, lokale besturen en verenigingen. Dit gebeurde aan de hand van inspirerende goede praktijkvoorbeelden, (kant-en-klare) modeldocumenten, (lokale) tips en tricks.

Midden 2017 kreeg dit project een vervolgtraject. Er werden heel wat workshops gegeven bij betrokken partners en tegelijk ook nieuwe tips en goede praktijkvoorbeelden verzameld. Op vraag van Politeia werd de Wegwijzer uitgebracht in boekvorm.

Op dinsdag 12 juni vond het congres plaats rond Slim delen van schoolinfrastructuur. Dit werd georganiseerd i.s.m. het beleidsdomein Onderwijs, de VVSG en het Kenniscentrum Vlaamse Steden. Het congres bood een overzicht  van realisaties, lopende initiatieven en op stapel staande projecten rond deze brede thematiek. Naar aanleiding van dit congres organiseerde de Verenigde Verenigingen ook twee excursiedagen in Antwerpen langsheen scholen die vlot openstellen en hun expertise verder willen delen met geïnteresseerde scholen en lokale besturen.

Meer info over de verschillende evenementen binnen dit traject vind je door, door te klikken op onderstaande titeltjes:

 •  [Boekvoorstelling] : ‘Wegwijzer Slim delen van schoolinfrastructuur’ 
  • Door Uitgeverij Politeia, met deels financiële steun van Ethias.
  • Het boek is een gedrukte versie van de website Slimgedeeld.be aangevuld met nieuwe tips en praktijkvoorbeelden.
  • Beschikbaar vanaf : 25 april 2018

Inleiding

Deze Wegwijzer is het resultaat van een project waarbij de Verenigde Verenigingen samen met partners één jaar lang op zoek ging naar goede voorbeelden, tips en goed hanteerbare modeldocumenten om het delen van schoolinfrastructuur te stimuleren. Dit gebeurde vanuit de vaststelling dat de belangrijkste drempel voor scholen is dat ze niet weten hoe ze eraan moeten beginnen. Terwijl de wil wel vaak aanwezig is.

De Wegwijzer wil een bron van informatie zijn voor wie meer wil weten over het delen van schoolinfrastructuur, maar ook voor wie er concreet mee aan de slag wil. Geïnteresseerden vinden er suggesties voor het aanpakken van juridische en organisatorische uitdagingen. Ze vinden handige voorbeeldcontracten en no-nonsense tips van pioniers. De Wegwijzer geeft ook aan dat scholen er niet alleen voor staan en dat het loont om te kijken naar andere scholen en de dialoog aan te gaan met verenigingen of lokale besturen.

Het is belangrijk om mee te geven dat deze Wegwijzer een momentopname is en niet de ambitie heeft om exhaustief te zijn. Hij wil wel heldere antwoorden bieden op de meest gestelde vragen en concreet doorverwijzen voor wie over een bepaald thema meer informatie wenst. Waarom is openstellen belangrijk? Hoe begin ik eraan? Welke administratieve formaliteiten moet ik vervullen? Waar kan ik aan financiering geraken? Hoe organiseer en beheer ik openstelling intern? Welke kleine technische en bouwkundige aanpassingen kunnen het openstellen bevorderen?

De Wegwijzer is een work-in-progress. Hij zal regelmatig geüpdatet moeten worden. Actoren kunnen zelf rechtstreeks via de website goede voorbeelden, modellen of tips uploaden die – na toetsing – in de Wegwijzer opgenomen worden.

De Wegwijzer gaat over het openstellen en dus het delen van schoolinfrastructuur. Dit kan zowel een éénmalige openstelling zijn (bv. eetfestijn, kinderfuif…) als meer regulier delen (bv. wekelijkse volleybaltraining, theatercursus…) en het openstellen van infrastructuur tijdens schoolvakanties. Doorheen de Wegwijzer zal u merken dat termen zoals ‘openstelling’, ‘ter beschikking stelling’, ‘samengebruik’ of ‘gedeeld gebruik’ door elkaar gebruikt worden. Dit heeft er grotendeels mee te maken dat de Wegwijzer een bundeling is van heel veel versnipperde informatie uit verschillende bronnen, maar uiteindelijk dekken ze allemaal ongeveer dezelfde lading, namelijk het openstellen van schoolinfrastructuur ten behoeve van derden.

Tot slot geven we mee dat deze Wegwijzer gaat over het delen van schoolinfrastructuur en alles wat daarbij komt kijken. Het is geen handleiding voor het opzetten van bijvoorbeeld een Brede School, hoewel er uiteraard wel raakvlakken zijn. De Wegwijzer maakt ook geen expliciet onderscheid tussen pedagogische projecten of levensbeschouwingen van scholen, hoewel er uiteraard verschillende realiteiten, uitgangspunten en ondersteuningsmogelijkheden zijn. Het is dus een leidraad die niet alle waarheid in pacht heeft, maar wel elke geïnteresseerde goed wil informeren en voldoende op weg zetten om vanuit de eigen realiteit openstelling te verwezenlijken.

De Wegwijzer werd samengesteld op basis van websites van verschillende instanties, good practices, getuigenissen van op het terrein en waar mogelijk ook gespecialiseerde literatuur.

Om een beter zicht te krijgen op de drempels en knelpunten met betrekking tot het openstellen van schoolinfrastructuur werd er bij de start van het project een aparte rondvraag opgesteld specifiek op maat van scholen, verenigingen en lokale besturen. Er werden een dertigtal interviews afgenomen bij verschillende actoren en experten op het terrein, zowel binnen het onderwijs als bij lokale besturen. Via een werkgroep konden verenigingen input geven en meedenken rond de Wegwijzer, website en studiedag. De leden van deze werkgroep kwamen onder andere uit de volgende organisaties: Forum Voor Amateurkunsten, Ideekids, S-Plus, De Ambrassade, ISB, Vlaamse Sportfederatie, Vlaamse Dienst Speelpleinwerking, Gezinsbond.

We nodigen u graag uit om de Wegwijzer te ontdekken en hem aan te vullen met uw expertise via info@slimgedeeld.be.

 

Meer informatie over onze projecten:

 


De samenstelling van deze tekst en de bijhorende documenten is zo zorgvuldig mogelijk gebeurd. Nochtans kunnen ze onvolkomenheden bevatten en gebruiken de scholen ze op eigen verantwoordelijkheid. De Wegwijzer is een werkinstrument. Het kan steeds verbeterd en geactualiseerd worden. Het is bedoeld ter inspiratie want er bestaat gewoon geen one-fits-all oplossingen voor alle scholen of situaties.


 Hoe kwam de wegwijzer tot stand kwam?

 

1  Deelnemers aan de werkgroep Slim Gedeeld

 • Amke Bailleul, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
 • An Godart, Ideekids
 • Elke Verhaeghe, Forum voor Amateurkunsten
 • Gertie Brouwers, S-Plus
 • Hilde Timmermans, Gezinsbond
 • Klaas Verstaeten, Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid
 • Lien Van Belle, Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid
 • Raf Verbruggen, De Ambrassade
 • Sophie Cools, Vlaamse Sportfederatie
 • Tom Verriest, Hogeschool Gent

2  Verschillende gesprekspartners

Input en/of feedback via minstens een bilateraal gesprek:

 • AGION – Nick Spriet
 • Assuralia – Stephanie Van Caeneghem
 • Brede scholen Brussel – An Claeys
 • Brede school Nieuwland – Thorsten Van Kerckhove
 • De Ambrassade – Raf Verbruggen
 • De Mozaïek Gent – Schooldirectie
 • De Toverberg – Schooldirectie
 • De Wingerd – Schooldirectie
 • Departement Onderwijs – Geert Leemans
 • Erasmushogeschool Tuin + – Aurelie De Smedt
 • Ethias Verzekeringen – Didier Reynaerts
 • GO! – Edwin De Ceukelaire
 • GO! – Els Canini
 • Het Tandwiel – Schooldirectie
 • IC Verzekeringen – Lina De Ridder
 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen – Dirk Vanderstappen
 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen – Trui Vermeersch
 • Kenniscentrum Vlaamse steden – Linda Boudry
 • KTA Mobi – Schooldirectie
 • KTA Zavelberg – Pieter Vielfont
 • KUL – Caroline Van Schoubroeck
 • Mandala Freneitbasisschool – Schooldirectie
 • Maria-Boodschap Lyceum– Bart Claes
 • Onderwijskoepel van Steden & Gemeenten – Filip Fonteyn
 • Pimp My Speelplaats – Joke Cant
 • Sint-Bavohumaniora – Schooldirectie
 • Stad Antwerpen – Erica Monsecours
 • Stad Antwerpen Zaalzoekers – Robert Kaerts
 • Stad Gent Onderwijs – Dany Neudt & Joke Goetmaeckers
 • Steunpunt Diversiteit & Leren – Lia Blaton
 • Universiteit Antwerpen – Tom Coppens
 • Vlaamse Bouwmeester – Anne Malliet
 • VRP – An Rekkers
 • VVJ – Fillip Stallaert
 • VVSG – Chris Peeters
 • VVSG – Kurt Schoonbaert

Onze partners in de loop van dit project:

De AmbrassadeForum voor AmateurkunstenIdee KidsGezinsbondS-plus vzwVlaamse Dienst SpeelpleinwerkVlaams Instituut voor Sportbeheer en RecreatiebeleidIC Verzekeringen vzwVVSGKenniscentrum vlaamse stedenStedelijk Onderwijs AntwerpenGO! AntwerpenKatholiek Onderwijs Antwerpen