Wat zijn mijn voordelen?

Voordelen specifiek voor scholen

Download hier de wegwijzer in PDF-vorm :wegwijzer_pdf


  1. Voordelen voor scholen

 

We merken dat scholen het openstellen van infrastructuur nog vaak als een grote uitdaging beschouwen, ondanks de bredere meerwaarde ervan. Bij velen overheerst nog het gevoel dat openstelling een ‘extraatje’ is als er eens tijd over is of zien het als iets waarmee ze ‘onder druk van buitenaf’ moeten bezig zijn. Bovendien bestaat er, vaak terecht, onzekerheid over de kosten en de fiscale gevolgen van de openstelling.

 

Daarom is het belangrijk om al duidelijk te stellen dat er grenzen zijn aan openstelling. Niemand vraagt scholen om hun infrastructuur permanent open te stellen en gastheer te spelen voor alle fuiven in de buurt. Aan een goed gecoördineerde openstelling zijn echter heel wat voordelen verbonden. Zo is de onderwijsopdracht alsmaar meer een breed maatschappelijke opdracht. Allicht zijn ook hedendaagse uitdagingen voor scholen zoals grote uitval, spijbelgedrag of ouderparticipatie effectiever aan te pakken door een school die haar lokalen openstelt voor organisaties en initiatieven uit de buurt. De betrokkenheid van ouders bij het schoolleven verhoogt de leerkansen van hun kinderen. Ouders hebben er dus alle belang bij om het contact met de school warm te houden. Scholen kunnen dit stimuleren door, onder andere, infrastructuur open te stellen. Daarenboven weet een school die haar infrastructuur ter beschikking stelt, beter wat er in de buurt leeft en kan er makkelijker op inspelen.

Verschillende vormingsactiviteiten van de Gezinsbond gaan door in schoollokalen, in een aantal gevallen gaat het niet louter om praktische, maar ook inhoudelijke samenwerking tussen de school en de lokale afdeling, zoals bij de vormingsreeksen ‘veilig online’, ‘cyberpesten’ en ‘de digitale school’. De samenwerking tussen sociaal-cultureel werk en school is hier een echte win-winsituatie, het sterkt en verenigt ouders en schoolteams in de kennis en gezamenlijke aanpak van vragen en problemen die zich niet enkel thuis of op school stellen.

Tot slot kan zich in sommige gevallen een win-win situatie voordoen. Een toneelclub of een muziekgroep die gebruik maken van schoolinfrastructuur voor repetities kunnen bijvoorbeeld een voorstelling geven voor de leerlingen. Indien een vereniging over eigen infrastructuur beschikt, kan die eventueel ook gedeeld worden met een school. Zo kan bijvoorbeeld een school gebruik maken van lokalen van de sportclub of een terrein van een jeugdbeweging.

 

Vele scholen gebruiken de parochiezaal als refter of als turnzaal:

Het Sint-Jozefinstituut in Essen, maakt tijdens de schooluren occasioneel gebruik van het plaatselijke Gildenhuis (parochiehuis) voor toneelvoorstellingen en repetities.