Studiedag Slim gedeeld

Foto’s van de studiedag Slim Gedeeld 23.11.16

//copyright : Sien Verstraeten

 

Deze slideshow vereist JavaScript.

 

 


Programma

Moderator : Annabelle Van Nieuwenhuyze

13.30    Onthaal door Bart Verhaeghe – coördinator van de Verenigde Verenigingen

14.15    Slimgedeeld.be wijst u de weg :

Drie getuigenissen van op het terrein :

  • Pieter Vielfont – KTA Zavelberg
  • Amke Bailleul – Vlaamse Dienst Speelpleinwerking
  • Robert Kaerts – Stad Antwerpen
  • met tussendoor presentaties van de wegwijzer door ‘Googlevrouw’

15.15    Koffie en bio-taartenbuffet

15.40   Experten op de sofa : Wat moet beter ?

Vier experten aan het woord over hoe het Vlaamse en lokale beleidskader het delen van schoolinfrastructuur kan stimuleren :

  • Anne Malliet – Team Vlaams Bouwmeester
  • Linda Boudry – Kenniscentrum Vlaamse Steden
  • Pedro De Bruyckere – Pedagoog en onderzoeker
  • Veerle Follens – Auteur van ‘Maatschappelijk Verantwoord Vastgoed’

16.40    Slotwoord door Annelies Geerts – AGION en receptie met drank en koude hapjes

PPT’s Presentaties Studiedag Slim Gedeeld 2016


 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Er zijn tal van goede redenen om schoolinfrastructuur te delen. Scholen zijn een belangrijke ontmoetingsplaats voor wie in de buurt woont, werkt of er zijn of haar vrije tijd besteedt. Gebouwen delen heeft een ongekende sociale meerwaarde. Tegelijk gaat het om het slim en efficiënt omgaan met beschikbare ruimte, het delen van kosten en de middelen voor scholenbouw zo goed als mogelijk inzetten. De Wegwijzer en website over het slim delen van schoolinfrastructuur van de Verenigde Verenigingen is een vat vol concrete tips en tricks. Een praktische handleiding om het delen van schoolinfrastructuur verder aan te moedigen en dat is een belangrijke doelstelling van het door de Vlaamse Regering goedgekeurde Masterplan Scholenbouw.”