Nieuwsberichten

Schoolinfrastructuur delen : zo doe je dat!

Congres voor scholen, lokale besturen en verengingen

Op 12 juni 2018 organiseert ‘de Verenigde verenigingen’ samen met het departement Onderwijs, AGION , het Kenniscentrum Vlaamse Steden en de VVSG een congres over het delen van schoolinfrastructuur met onder andere verenigingen en lokale besturen. Het congres vormt het sluitstuk van een traject dat bovenstaande partners de afgelopen twee jaar liepen. Het wil een overzicht geven van realisaties, lopende initiatieven en op stapel staande projecten rond deze brede thematiek. Het wil ook concrete tips voor openstelling meegeven en ontmoeting en samenwerking stimuleren tussen de aanwezigen. Tot slot wil het congres specifieke aandacht hebben voor lokale besturen die werk willen maken van meer gedeeld gebruik van de schoolinfrastructuur in hun gemeente/stad.

Getuigenissen van o.a. : Marc Martens, Linda Boudry, Robert Kaerts, good practices vanuit scholen en lokale besturen, … In aanwezigheid van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.

  • Locatie : Herman Teirlinckgebouw – Havenlaan 88, 1000 Brussel
  • Duur : 9u00 – 13u30 (incl. broodjeslunch)
  • Inschrijven: kan via deze inschrijvingsmodule.


Fietsexcursies – 16 & 17 mei door Antwerpen

De druk op de ruimte in het dichtbevolkte Vlaanderen en Brussel is groot. Het wordt almaar moeilijker om ruimte te vinden om aan vrije tijd, sport, cultuur of spel te doen. Bovendien heeft de overheid steeds minder middelen om te investeren in nieuwe jeugd-, sport- of culturele infrastructuren.

Om aan deze nood tegemoet te komen kijkt men vaak naar scholen. Hun ruimtes staan ’s avonds, tijdens het weekend, en in de schoolvakanties namelijk leeg, en kunnen dus opengesteld worden voor gebruik door (verenigingen uit) de buurt.

Maar is dit gedeeld gebruik van schoolinfrastructuur in de praktijk wel haalbaar? Hoe kunnen scholen en verenigingen omgaan met de obstakels voor gedeeld gebruik? En welke voordelen halen ze er uit?

Na twee succesvolle edities in Gent in 2016, organiseert de Verenigde Verenigingen i.s.m het Kenniscentrum Vlaamse Steden, opnieuw twee excursiedagen, ditmaal in Antwerpen. Tijdens de excursies bezoeken we verschillende inspirerende praktijkvoorbeelden van scholen die hun infrastructuur openstellen voor organisaties of voor de buurt, en leren we hoe de stad Antwerpen het gedeeld gebruik van schoolinfrastructuur ondersteunt.

Fiets je mee? Schrijf je snel in! Plaatsen zijn beperkt.


Publicatie : Wegwijzer Over het slim delen van schoolinfrastructuur (Uitgeverij Politeia)

Ruimte delen is ruimte creëren. In de toekomst is het dus van groot belang dat schoolinfrastructuur buiten de schooluren ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt. Scholen hebben namelijk een belangrijke functie als ‘maatschappelijk vastgoed’ en als kloppend hart voor de hele buurt.

Deze Wegwijzer is het resultaat van een project waarbij de Verenigde Verenigingen samen met partners één jaar lang op zoek ging naar goede voorbeelden en tips om het delen van schoolinfrastructuur te stimuleren. Dit gebeurde vanuit de vaststelling dat de belangrijkste drempel voor scholen is dat ze niet weten hoe ze eraan moeten beginnen, terwijl de wil vaak wel aanwezig is. De Wegwijzer wil een bron van informatie zijn voor wie meer wil weten over het delen van schoolinfrastructuur, maar ook voor wie er concreet mee aan de slag wil gaan. Geïnteresseerden vinden er suggesties voor het aanpakken van juridische en organisatorische uitdagingen. Ze vinden handige voorbeeldcontracten en no-nonsense tips van pioniers. De Wegwijzer geeft aan dat scholen er niet alleen voor staan en dat het loont om te kijken naar andere scholen en de dialoog aan te gaan met verenigingen of lokale besturen.