Wat zijn mijn voordelen?

Voordelen specifiek voor verenigingen

Recent stellen alle verenigingssectoren vast dat de onzekerheid van bij lokale verenigingen in verband met lokalen en ruimtegebruik sterk toeneemt. Dit heeft bijzonder veel te maken met de beperkte beschikbare middelen op zowel federaal, Vlaams, provinciaal en lokaal beleidsniveau. Op lokaal niveau is er al de vaststelling dat vele parochies en gemeenten infrastructuur van de hand doen of het gebruik ervan (fors) duurder maken. Verenigingen moeten dan noodgedwongen op zoek naar alternatieven.

  • Okra organiseert kaartavonden in de refter van de vrije lagere school in Stokrooie.
  • Kleuterschool in Hasselt: De kleuterspeelplaats is een vrij toegankelijk speelplein, ingericht en onderhouden door de stad Hasselt. KLJ gebruikt klassen in dat gebouw, alsook de ‘grote speelplaats’ voor buitenactiviteiten.
  • In Zichen-Zussen-Bolder fungeert zaal Den Dries zowel als ontmoetingscentrum als ook als turnzaal.
  • De sportzalen van het stedelijk onderwijs in Hasselt worden op diverse plaatsen na school gebruikt door sportclubs: Tuilt, Kuringen, Spalbeek, … De nieuwbouwprojecten worden daar in de toekomst ook op voorzien.

 

Daarenboven hebben organisaties verschillende ruimtelijke noden. Het gebruik van schoolinfrastructuur is niet zozeer een doel op zich, maar een symptoom van de toenemende nood aan ruimte waar organisaties mee kampen. Het is dan ook te beklemtonen dat het openstellen van schoolinfrastructuur niet alleenzaligmakend is, we kunnen immers niet alle heil verwachten van de onderwijssector. Het is een noodzakelijke aanvulling op het (lokaal) ter beschikking stellen van lokalen of eigen ‘plekken’ voor verenigingen.

Voor verenigingen is gebruik van opengestelde schoolinfrastructuur vaak financieel voordelig. Veelal hanteren scholen immers een ‘sociaal tarief’, wat beduidend lager is dan de kostprijs voor het huren van privé-ruimtes. Bovendien kan het gebruik van schoolinfrastructuur (op termijn) ook tot inhoudelijke samenwerking en projectmatige kruisbestuivingen leiden. Tot slot kan het zorgen voor een bredere bekendheid en steviger inbedding van de organisatie in het lokale weefsel. Op die manier kan het mogelijk ook bijdragen aan de ledenwerving.